Metodika odhadu plemenných hodnot pro výsledky hodnocení jatečně upravených těl systémem SEUROP u mladých zvířat masného skotu

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Metodika odhadu plemenných hodnot pro výsledky hodnocení jatečně upravených těl systémem SEUROP u mladých zvířat masného skotu. Autoři: VESELÁ, Zdeňka.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-058-1. 2010-12-10.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz10245.pdf
Abstrakt

Metodika shrnuje postup odhadu plemenných hodnot pro výsledky hodnocení jatečně upravených těl (dále JUT) systémem SEUROP u mladých zvířat masného skotu. Plemenné hodnoty budou dále využívány v rutinním provozu.

ProjektGenetické hodnocení plodnosti a růstu skotu
Ke stažení 10245
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat