Metodika výpočtu souhrnného selekčního indexu pro býky holštýnského skotu

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Metodika výpočtu souhrnného selekčního indexu pro býky holštýnského skotu. Autoři: ŠAFUS, Petr.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-064-2. 2011-01-26.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz10244.pdf
Abstrakt

Cílem metodiky bylo vytvořit metodický postup výpočtu selekčního indexu pro býky holštýnského skotu. Program, který byl vypracován v programovém prostředí SAS, je možné použít pro výpočet parametrů nutných pro konstrukci selekčního indexu. Tento program také umožňuje úpravy selekčního indexu v závislosti na měnících se ekonomických a chovatelských podmínkách.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
Ke stažení 10244
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat