Mezinárodní workshop Fyziologie výživy

ČERMÁK, Ladislav., 2022 Mezinárodní workshop Fyziologie výživy. In Uspořádání workshopu. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., s. 2022-08-03. ISSN
Kateg. publikaceUspořádání konference nebo workshopu; audiovizuální tvorba
Interní odkaz22111.pdf
Abstrakt

Dne 3. srpna 2022 se úspěšně konal ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v. v. i., pod záštitou oddělení Fyziologie výživy a jakosti produkce mezinárodní workshop. Hlavním tématem přednášek bylo studium látek obsažených v semenu konopí setého (Cannabis sativa) a využití této rostliny v potravinářství a krmivářství. VÚŽV, v.v.i. spolupracuje dlouhodobě na řešení této problematiky se zahraničními partnerskými institucemi v Itálii a Polsku. Na workshopu se aktivně podíleli členové oddělení fyziologie výživy, jednu z celkových čtyř přednášek prezentoval čestný host Davide Lanzoni, student postgraduálního studia z milánské univerzity (University in Milan, Department of Veterinary and Animal Sciences. Jeho práce se zabývá výživovými a funkčními aspekty alternativních složek potravin a krmiv pocházejících právě z konopí setého. Studiu kanabinoidů v semenu konopí se věnovala přednáška T. Taubnera, na problematice se aktivně podílel Prof. Marian Czauderna z Kielanowského institutu Polské akademie věd. Výsledky byly po prezentacích se zájmem diskutovány. Workshop byl podporován z výzkumného záměru Ministerstva zemědělství ČR (MZE-RO0718).

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníFyziologie výživy a jakost produkce