Možnosti šlechtění na lepší přežitelnost selat

WOLFOVÁ, Marie a WOLF, Jochen. Možnosti šlechtění na lepší přežitelnost selat. Náš chov, 2012, roč. 72(7), s. 40-41. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz12070.pdf
Abstrakt

Byly odhadnuty genetické parametry, včetně podílu variance pro efekt připařovaného kance, pro počet mrtvě narozených selat a počet selat uhynulých do odstavu u plemen české bílé ušlechtilé (89 231 vrhů) a česká landrase (28 320 vrhů). Oba znaky byly považovány za znaky prasnice. Dědivost pro počet mrtvě narozených selat byla 0,06 u obou plemen a pro počet selat uhynulých do odstavu 0,07 u českého bílého ušlechtilého a 0.05 u české landrasy. Podíl variance pro efekt připařovaného kance byl velmi nízký (mezi 0,8 a 1,6 %). Selekce na snížení počtu mrtvě narozených selat se doporučuje, ačkoli lze očekávat pouze malý selekční pokrok. Selekce proti úhynům selat do odstavu se zdá být obtížná. Selekce na počet odstavených selat by snad mohla pomoci udržet úhyny selat do odstavu alespoň na stávající úrovni.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat