Na prahu nového poznání: Epigenetika v chovu koní

NIČOVÁ, Klára, JŮVOVÁ, Laura a BARTOŠOVÁ, Jitka. Na prahu nového poznání: Epigenetika v chovu koní. Náš chov, 2022, roč. 82(2), s. 36-38. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz22016.pdf
Abstrakt

Epigenetika je mladý a inovativní vědní obor, který přináší odpovědi na otázky spojené s přenosem a projevy genů tam, kde až dosud selhávala genetika. Vzhledem k úzkému propojení s dalšími vědními disciplínami, otevírá epigenetika celou řadu témat a oblastí výzkumu, problematiku chovu hospodářských a zájmových zvířat, koní nevyjímaje. Epigenetické poznatky již zásadně promlouvají do chápání a ovlivňování reprodukce, fyzické zátěže, či stresu a chování.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníEtologie