Náklady a rentabilita podniků s produkcí mléka v ČR v roce 2020

SYRŮČEK, Jan, BARTOŇ, Luděk a BURDYCH, Jiří. Náklady a rentabilita podniků s produkcí mléka v ČR v roce 2020. Černostrakaté novinky, 2021, roč. 2021(2), s. 14-18. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz21090.pdf
Abstrakt

Statistické údaje dokládají, že produkce mléka patří nejen v ČR, ale i ve většině zemí Evropské unie, mezi nejvýznamnější oblasti agrárního sektoru. Pro udržení a další rozvoj chovu dojeného skotu, resp. produkce mléka, je však nezbytné, aby ekonomickým výsledkem chovu byla přiměřená úroveň zisku. Prezentované výsledky vychází z dat získaných z nákladového šetření výroby mléka v ČR prováděného každoročně dotazníkovou metodou pracovníky Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i. Za rok 2020 byly získány a analyzovány údaje od 124 podniků s výrobou mléka v ČR. Podniky byly rozděleny a zvlášť hodnoceny podle toho, jaké plemeno chovají (české strakaté, C a holštýnské, H). Průměrná roční dojivost byla u hodnocených podniků 8 972 litrů na krávu a tržní produkce činila 8 720 litrů, což představuje zvýšení o 226 litrů (2,6 %), resp. o 211 litrů (2,5 %) oproti výsledkům 108 analyzovaných podniků v roce 2019. Po odpočtu ocenění vedlejších výrobků byly náklady 79,1 tis. Kč, tj. 9,07 Kč na litr prodaného mléka. Oproti roku 2019 se náklady po odpočtu zvýšily o 2 931 Kč na krávu a rok, resp. o 0,12 Kč na litr prodaného mléka. V roce 2020 nebylo možno uhradit z příjmů za prodej mléka veškeré náklady a produkce tedy byla v průměru bez dotací ztrátová. Zisku bylo dosaženo až při zohlednění dotací. Podniky chovající H dojnice měly v průměru o 44 Kč na krmný den vyšší průměrné náklady po odpočtu oproti podnikům chovajícím C dojnice. Díky vyšší dojivosti však podniky s chovem plemene H na litr prodaného mléka evidovaly nižší průměrné náklady o 0,65 Kč.

ProjektEliminace rizikových faktorů zdraví a reprodukce dojnic pomocí využití automatizovaných systémů měření a sběru dat
OdděleníChov skotu, Výživa a krmení hospodářských zvířat