Negativní vliv vysokých dávek fytázy u slepic nosného typu

ENGLMAIEROVÁ, Michaela, SKŘIVAN, Miloš a VLČKOVÁ, Jana., 2018 Negativní vliv vysokých dávek fytázy u slepic nosného typu. In Poultry Days 2018. Brno: Mendel University, s. 15. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz18067.pdf
Abstrakt

Cílem studie bylo zjistit vliv 3 různých přídavků 6-fytázy OptiPhos (F; 0, 300 a 1500 fytázových jednotek (FTU)/kg) a 2 úrovní vápníku (Ca; 35 nebo 42 g/kg) v krmné směsi na užitkovost a kvalitu vajec slepic. Obsah nefytátového fosforu (NPP) byl ve všech dietách shodný (1,8 g/kg). Byly použity slepice Hisex ve věku 24 týdnů, které byly rozděleny do 6 skupin. Každá skupina sestávala ze 4 obohacených klecí s 10 nosnicemi na klec. Pokus trval 12 týdnů. Průkazná interakce F x Ca (P = 0,029) byla stanovena u intenzity snášky. Krmivo s 35 g/kg Ca a nejvyšší dávkou F (1500 FTU/kg) mělo za následek snížení snášky (84,1 %) ve srovnání s ostatními dietami (hodnoty mezi 91,5 a 88,6 %). Vysoké dávky F negativně ovlivnily produkci vaječné hmoty (P = 0,001) a konverzi krmiva (P = 0,018). Ani přídavek F ani hladina Ca v krmivu neovlivnily obsah popele ve skořápce. Obě dvě úrovně doplňku F do krmné směsi snížily Haughovy jednotky (P < 0,001). Vyšší obsah Ca v krmivu zvýšil hodnotu tloušťky (P=0,024) a pevnosti skořápky (P = 0,039), zatímco přídavek F zvýšil podíl (P=0,004) a pevnost skořápky (P = 0,009). Výsledky této studie poukázaly na nevhodnost superdávkování F do krmných směsí pro slepice.

OdděleníFyziologie výživy a jakost produkce