Některé problémy intenzity reprodukce u prasnic

ČEŘOVSKÝ, Josef, LIPENSKÝ, Jan, LUSTYKOVÁ, Alena a ROZKOT, Miroslav.,, 2013 Některé problémy intenzity reprodukce u prasnic. In Nové trendy v chovu prasat. Praha Uhříněves: VÚŽV v.v.i., s. 16-18. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz13017.pdf
Abstrakt

Cílem tohoto příspěvku bylo poskytnout našim chovatelům informace o možnostech maximalizace reprodukční výkonnosti prasnic identifikací některých problémů souvisejících se zabřeznutím. Jsou zde popsána významná ekonomická hlediska produkce selat a důležité fyziologické faktory ovlivňující přeběhy prasnic. Článek je zaměřen zejména na praktické aspekty zabřeznutí a embryonální mortality ve vztahu k pravidelným a nepravidelným přeběhům.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníChov prasat