Nový reprodukční index mateřských plemen prasat

KRUPOVÁ, Zuzana, ŽÁKOVÁ, Eliška, KRUPA, Emil, PŘIBYL, Josef a ZAVADILOVÁ, Ludmila. Nový reprodukční index mateřských plemen prasat. Náš chov, 2022, roč. 82(7), s. 28-31. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz22100.pdf
Abstrakt

Cílem práce bylo aktualizovat stávající reprodukční index (Rl) mateřských plemen prasat zařazených v národním programu CzePig. Byla zohledněna aktuální úroveň genetických parametrů hodnocené populace, optimální selekční odezva, nové složení CPH a různá úroveň ekonomických vah znaků (při stabilní a zhoršené ziskovosti chovu). V případě stávajícího Rl je dosahován kladný selekční zisk v počtu živě narozených selat (v průměru +0,189 ZNS) při mírném prodlužování mezidobí (+0,006 dne MD). Optimalizace složení Rl a jeho modifikace podle indexu CPH by zlepšily genetický zisk u obou znaků (+0,195 ZNS a -0.030 MD) při zachování spolehlivosti selekce. Změna v selekční odezvě zde byla podmíněna zvýšením selekčního tlaku na počet ZNS a délku MD na úkor ostatních znaků zahrnutých v Rl. Uvedená změna ve složení Rl by byla platná i v případě zhoršení ekonomických podmínek chovu a Rl by byl platný i z dlouhodobého hlediska. Navíc, modifikace Rl v souladu s aktuální CPH by byla pro chovatele výhodná z praktického hlediska, protože selekce na reprodukční ukazatele přítomné v Rl a v CPH by se uskutečňovala se stejnou intenzitou.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, Vytvoření referenční populace a vývoj postupů pro odhad genomických plemenných hodnot znaků prasat zařazených do Českého národního šlechtitelského programu, Optimalizace Českého národního programu pro šlechtění prasat se zvláštním ohledem na funkční a reprodukční znaky
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat