Obsah somatických buněk v kozím a ovčím mléce

HOFMANNOVÁ, Michala, SZTANKÓOVÁ, Zuzana, KYSELOVÁ, Jitka, JOCHOVÁ, Kateřina, ČERNÁ, Michaela a TICHÝ, Ladislav. Obsah somatických buněk v kozím a ovčím mléce. Náš chov, 2019, roč. 79(12), s. 60-63. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz19251.pdf
Abstrakt

Ovce i kozy s počtem somatických buněk v mléce do 500tis/ml vykazují nejvyšší denní nádoj, obsah laktózy i sušiny. Naopak zvýšený počet somatickcýh buněk nad 1000tis/ml negativně ovlivňuje množství i kvalitu mléka.

ProjektVýzkum faktorů ovlivňujících rentabilitu, kvalitu a bezpečnost mléka a mléčných produktů v chovech malých přežvýkavců v ČR, Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat