Očekávaný přínos zahraničních býků v domácím šlechtění dojeného skotu

PŘIBYL, Josef, PŘIBYLOVÁ, Jana a WERNER, M. Očekávaný přínos zahraničních býků v domácím šlechtění dojeného skotu. Náš chov, 2010, roč. 70(1), s. 56-59. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz10009.pdf
Abstrakt

Dovozy plemeníků po roce 1990 nelze hodnotit z hlediska kg mléčných složek jako úspěšné a došlo ke zpomalení a i propadu ve šlechtění. Spolehlivost odhadu plemenné hodnoty (PH) závisí na počtu potomků. Při dobře organizovaném testovacím připařovaní nepřinesou zahraniční příbuzenské vztahy u plemeníků významné zlepšení spolehlivosti. Spolehlivost PH po převodu ze zahraničí závisí na genetické korelaci mezi zeměmi a po převodu jen při velmi vysokých spolehlivostech v zemi původu dosáhne požadované úrovně 0,75. K dosažení stejné PH vybraných plemeníků dostačuje v domácích podmínkách testovat poloviční počet mladých býků. Interbullem pro každou zemi stanovené PH zprůhledňují mezinárodní obchod se semenem.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat