Odchov a chov japonských křepelek masného typu

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Odchov a chov japonských křepelek masného typu. Autoři: HYÁNKOVÁ, Ludmila.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-037-6. 2009-10-12.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Počet stran25
Interní odkaz9132.pdf
Abstrakt

Metodika odchovu a chovu japonských křepelek byla vypracována na základě praktických zkušeností s vlastním chovem, záměrně provedených experimentů a literárních citací. V úvodu je popsán původ a domestikace japonských křepelek, jejich životní cyklus a charakteristika nosného a masného typu. Další kapitoly popisují postup při líhnutí a vhodné podmínky (hustota osazení, teplota, světlo, složení směsí) během odchovu, výkrmu a chovu. Poslední kapitola je zaměřena na hygienická opatření a kontrolu zdraví.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
Ke stažení 9132
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat