Legislativa a praxe odchovu telat

ŠÁROVÁ, Radka. Legislativa a praxe odchovu telat. Náš chov, 2021, roč. 81(Speciální příloha Jak na správný odchov telat), s. 3-6. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz21150.pdf
Abstrakt

Článek se zabývá legislativou ve vztahu k odchovu telat během rané ontogeneze s důrazem na různé typy ustájení.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníEtologie