Odhad hmotnosti jatečných prasat při ukončení výkrmu

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Odhad hmotnosti jatečných prasat při ukončení výkrmu. Autoři: VÍTEK, Martin, PULKRÁBEK, Jan, VALIŠ, Libor a DAVID, Libor.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-074-1. 2010-12-02.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Počet stran14
Interní odkaz10197.pdf
Abstrakt

Pro zpracování přepočtových koeficientů z hmotnosti jatečně upraveného těla za studena na živou hmotnost ve stáji byl vybrán reprezentativní soubor 319 jatečně upravených těl prasat. Byly navrženy přepočtové koeficienty z hmotnosti jatečně upraveného těla za studena ( y = 1,30*x) a z hmotnosti JUT za tepla (y = 1,27*x).

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
Ke stažení 10197
OdděleníChov prasat