Odhad komponent variance pro býky masného skotu v odchovnách s využitím MT-AM-BLUP

VOSTRÝ, Luboš, PŘIBYL, Josef, KREJČOVÁ, Hana, VESELÁ, Zdeňka a MAJZLÍK, Ivan., 2008 Odhad komponent variance pro býky masného skotu v odchovnách s využitím MT-AM-BLUP. In XVIII. Letná škola biometriky. Nitra: Slovenská akadémia podohospodárskych vied, s. 241-249. ISSN 978-80-89162-31-4
Kateg. publikacePříspěvky ve sbornících
Interní odkaz8249.pdf
Abstrakt

Pro odhad variančních komponent byly porovnány čtyři víceznakové BLUP animal modely zahrnující následující vlastnosti: hmotnost při narození, hmotnost ve 120 dnech věku, hmotnost ve 210 dnech věku, a průměrné denní přírůstky zjištěné v testační stanici. Jednotlivé modely zahrnovaly některé z následujících fixní efekty: stádo x rok x sezona, věk matky, úroveň chovu, lineární a kvadratickou regresi na věk při začátku testu a na hmotnost při odstavu, a některé náhodné efekty: přímý genetický efekt a trvalé prostředí jedince. Vhodnost modelu byla porovnávána s pomocí Akajkova informačního kritéria, Likelihood ratio testu a hodnoty reziduální variance. Všechna výběrová kritéria upřednostňovala model s trvalým prostředím jedince.

OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat