Optimální termín sklizně trav z pohledu trávení buněčné stěny

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Optimální termín sklizně trav z pohledu trávení buněčné stěny. Autoři: JANČÍK, Filip, HOMOLKA, Petr a KOUKOLOVÁ, Veronika.. Česká republika. Metodika 978-80-7403-011-6. 2008-07-16.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz8117.pdf
Abstrakt

Výživná hodnota trav je určována stravitelností buněčné stěny (NDF). Podle tohoto kritéria je optimálním termínem sklizně počátek metání trav. Po této růstové fázi se parametry bachorové degradovatelnosti a stravitelnosti buněčné stěny prudce zhoršují. Vmetodice jsou uvedeny orientační termíny sklizně ranějších a pozdnějších trav. Termíny je nutné přizpůsobit odrůdě, hnojení, nadmořské výšce, půdním a klimatickým podmínkám. Je doporučeno kombinovat travní druhy podle stravitelnosti NDF, která určuje kvalitu trav. U travních a jetelotravních směsí by sklizeň měla být zahájena v době metání prvního z převažujících druhů trav.

Ke stažení 8117
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat