Ovlivňuje čistota povrchu těla kvalitu ovčího mléka?

MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel a ŠVEJCAROVÁ, M. Ovlivňuje čistota povrchu těla kvalitu ovčího mléka?. Veterinářství, 2012, roč. 62(7), s. 423-426. ISSN 0506-8231.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz12077.pdf
Abstrakt

Cílem této studie bylo zjistit vztah mezi čistotou povrchu těla a kvalitou ovčího mléka. Sledování se uskutečnilo v průběhu dvou laktací u 434 bahnic ve 2 chovech dojných ovcí. Čistota povrchu těla ovcí (okolí kořene ocasu, horní části stehen, břicha, vemene a distální části pánevních končetin) byla hodnocena před dojením podle modifikované stupnice podle Reneaua et al. V individuálních vzorcích mléka byly sledovány vybrané mikrobiologické ukazatele kvality mléka (celkový počet mikroorganismů – CPM, počet koliformních bakterií – CB, počet somatických buněk – PSB). Experimentální data byla analyzována v programu Statistica. Na základě získaných hodnot je možné říci, že výrazně lepší výsledky hygienického skóre povrchu těla ovcí byly dosaženy v chovu I. (1,64 ± 0493) a horší v chovu II. (2,50 ± 0321). Statisticky významně nižší hodnoty CPM a CB byly prokázány v ovčím mléce v chovu I. Hygienické skóre čistoty povrchu těla ovcí plně korespondovalo s CPM a počtem CB v syrovém ovčím mléce. Čistota povrchu těla ovcí je odrazem úrovně hygieny chovného prostředí.

ProjektVliv chovného prostředí a způsobu dojení na welfare, užitkovost a kvalitativní vlastnosti mléka dojných ovcí
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat