Panel specifických primerů sloužící pro zjišťování stavu pluripotence koňských kmenových buněk

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Panel specifických primerů sloužící pro zjišťování stavu pluripotence koňských kmenových buněk. Autoři: NOVÁKOVÁ, Zora, VACKOVÁ, Irena, MOŠKO, Tibor a CZERNEKOVÁ, Vladimíra.. Česká republika. Užitný vzor CZ 26047 UI1. 2013-11-04.
Kateg. publikaceUžitný vzor; prototyp; právní norma; ověřená technologie
Interní odkaz13145.pdf
Abstrakt

Řešení se týká nového panelu primerů na zjišťování stavu pluripotence kmenových buněk koně. Práce s kmenovými buňkami je v současné době jednou z hlavních náplní regenerativní medicíny. Pluripotence buněk se v současné době stanovuje pomocí molekulárních markerů, které lze detekovat na úrovni RNA pomocí metody polymerázové řetězové reakce využívající specifické primery. Model koně pro studium kmenových buněk je poměrně mladý, a proto nástroje pro analýzu genové exprese tohoto zvířete nejsou zatím plně dostupné. Panel obsahuje nově navržené primery pro zjišťování genové exprese molekulových markerů LIF receptor, TRA-1-60/TRA-1-81, Klf-4 a STAT3. Tento panel primerů slouží ke zjišťování přesného a specifického stanovení genové exprese molekulárních markerů pluripotence v koňských buňkách, což má význam v charakterizaci kmenových buněk speciálně u tohoto zvířecího druhu.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníBiologie reprodukce, Genetika a šlechtění hospodářských zvířat