Pastva zvierat a voľba pastevných systémov

GAISLEROVÁ, Marie, HOMOLKA, Petr a KOUKOLOVÁ, Veronika. Pastva zvierat a voľba pastevných systémov. Roľnícke noviny, 2023, roč. 2023(31.5.), s. 39-40. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz23082.pdf
Abstrakt

Najstarším spôsobom obhospodarovania trávnych porastov je pastva. Toto racionálne a ekonomické využitie trávnych porastov je pre formovanie našej krajiny dôležité a jej vplyv je známy od počiatku poľnohospodárstva. V súčasnej dobe sa vplyvom popularizácie ekologického poľnohospodárstva dostáva pastva opäť do popredia záujmov mnohých chovateľov a poľnohospodárskych podnikov a tento trend začína byť zrejmý pri pohľade na krajinu, jej biodiverzitu i na ponuku pastierskych produktov od mnohých výrobcov.

ProjektDomácí bílkovinné plodiny ve výživě skotu, Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat