Plemenné hodnoty a genomické plemenné hodnoty pro klinické mastitidy

ZAVADILOVÁ, Ludmila, ŠTÍPKOVÁ, Miloslava a BAUER, Jiří. Plemenné hodnoty a genomické plemenné hodnoty pro klinické mastitidy. Náš chov, 2016, roč. 76(1), s. 55-59. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz16016.pdf
Abstrakt

Byly odhadnuty konvenční i genomické plemenné hodnoty z deseti farem na základě souboru 15 905 krav (36 250 laktací) otelených v letech 1996 až 2014. Počet genotypovaných býků byl 2 647 a 799 z nich mělo potomstvo mezi sledovanými dojnicemi. Rodokmen tvořilo 64 306 jedinců. Hodnocená vlastnost byla definována jako počet výskytu klinických mastitid za normovanou laktaci. Pořadí laktace bylo omezeno od 1. do 7. laktace. Nejvyšší podíl onemocnění mastitidou byl pozorován na počátku laktace a klesal s pokračující laktací, zároveň docházelo k vzestupu onemocnění s pořadím laktace. Genetický trend pro krávy ukázal zhoršující se tendenci pro výskyt klinické mastitidy během let. Od roku 1992 do roku 2010 došlo k vzestupu relativních plemenných hodnot krav z 88 na 112% (zhoršení). Relativní plemenné hodnoty býků v daných letech v průměru ležely nad 100 %. Možnost selekce krav podle plemenných hodnot pro počet případů klinické mastitidy za laktaci byla ukázána na ročníku prvotelek otelených 2012. Korelace mezi klasickými plemennými hodnotami a genomickými hodnotami byly vysoké: 93 % pro celý soubor, 81 % pro 48 mladých genomických býků bez dcer narozených v letech 2011 a 2012.

ProjektVýzkum genetických vztahů mezi dlouhověkosti, plodností, znaky zdraví vemene a končetin u skotu a ovcí
OdděleníChov skotu, Genetika a šlechtění hospodářských zvířat