Plemenné hodnoty pro klinické mastitidy a nemoci paznehtů u dojeného skotu

ZAVADILOVÁ, Ludmila., 2019 Plemenné hodnoty pro klinické mastitidy a nemoci paznehtů u dojeného skotu. In Genomika a šlechtění na zdravotní znaky u dojeného skotu. Praha: Česká technologická platforma pro zemědělství, s. 9-14. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz19079.pdf
Abstrakt

Příspěvek se zabývá problematikou šlechtění na zvýšení odolnosti vůči klinické mastitidě i nemocem paznehtů u dojeného skotu. Je představen postup sběru údajů o nemocech u dojeného skotu využitím webové aplikace Deník nemocí a léčení. Jsou popsány podmínky editace těchto dat a výběr stád do vlastního odhadu plemenných hodnot pro jmenované znaky. Definice znaku pro odhad plemenné hodnoty je dána výskytem nemoci za laktaci. Nemoci paznehtů jsou rozděleny do tří souhrnných znaků jako infekční, neinfekční a souhrnné včetně kulhání. Metoda použitá pro vlastní odhad je lineární animal model s efekty stáda, roku, období otelení a pořadí laktace včetně efektu jedince a trvalého prostředí jedince. Pro odhad genomických hodnot je použita metoda jednokrokového odhadu.

ProjektVýzkum postupů šlechtění dojeného skotu s cílem zvýšit odolnost k nemocem využitím genomických plemenných hodnot, rozvoje systému sběru, Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat