Porodní kotec pro prasnice

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI.. Porodní kotec pro prasnice. Autoři: DANĚK, Petr., HÁJEK, Jan a HOVORKOVÁ, Jarmila.. Česká republika. Užitný vzor CZ 20320 U1. 2009-12-07.
Kateg. publikaceUžitný vzor; prototyp; právní norma; ověřená technologie
Interní odkaz9162.pdf
Abstrakt

Užitný vzor řeší porodní kotec pro porod a odchov selat, který musí splňovat podmínky dané minimálními standardy pro ochranu zvířat.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníChov prasat