Poruchy reprodukce ve šlechtění dojeného skotu

KAŠNÁ, Eva, ZAVADILOVÁ, Ludmila, KRUPOVÁ, Zuzana a KLÍMOVÁ, Anita. Poruchy reprodukce ve šlechtění dojeného skotu. Chovatelské listy, 2021, roč. 2021(2), s. 12-16. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz21149.pdf
Abstrakt

Příspěvek se zabývá šlechtěním dojnic na lepší odolnost vůči výskytu reprodukčních poruch. Hodnocen byl výskyt zadržení lůžka, metritida, endometritida a syndrom ovariálních cyst v českých chovech. Heritabilita všech sledovaných znaků byla nízká (0.02-0.03), což vedlo i k prozatím nízkým spolehlivostem plemenných hodnot. Spolehlivost plemenných hodnot se zvyšovala se zapojením genomické informace.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, Výzkum postupů šlechtění dojeného skotu s cílem zvýšit odolnost k nemocem využitím genomických plemenných hodnot, rozvoje systému sběru
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat