Použití prostředku na zjišťování genů v prasečích chromozomech

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Použití prostředku na zjišťování genů v prasečích chromozomech. Autoři: KRYLOV, Vladimír a VACKOVÁ, Irena.. Česká republika. Patentový spis CZ 300860 B6. 2009-03-04.
Kateg. publikacePatenty
Interní odkaz9089.pdf
Abstrakt

Řešení se týká použití prostředku na zjišťování genů v prasečích chromozómech, kdy se jako sonda používá haptenem označená cDNA, odpovídající příslušnému studovanému genu. Vizualizace signálu je provedena pomocí antihaptenové protilátky konjugované s křenovou peroxidázou. Ta slouží v následné kroku pro tvorbu volných tyramidových radikálů konjugovaných s fluoroforem, které reagují s různými sloučeninami v okolí enzymu. Uvedené řešení umožňuje jednoduše a specificky lokalizovat hospodářsky a biomedicínsky významné geny na základě jejich cDNA sekvence.

OdděleníBiologie reprodukce
Pracovní skupinaEmbryobiotechnologie