Přídavné aplikační zařízení na rám u dusače píce

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Přídavné aplikační zařízení na rám u dusače píce. Autoři: LOUČKA, Radko.. Česká republika. Užitný vzor CZ 26059 U1. 2013-11-07.
Kateg. publikaceUžitný vzor; prototyp; právní norma; ověřená technologie
Interní odkaz13154.pdf
Abstrakt

Řešení užitného vzoru se týká zařízení připevněného na rám dusače pro efektivnější aplikaci silážních přípravků. Pokud se na dusač namontuje rám, který ponese barely, nebo větší kontejner s konzervantem a vhodný aplikátor, silážní přípravky (sypké, nebo tekuté) mohou být aplikovány pod kola dusače. Jde o nový způsob aplikace konzervačních přípravků, který zajistí lepší aerobní stabilitu siláží, především kukuřice, která je k aerobní degradaci náchylná, zvláště při teplém a vlhkém počasí.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat