Principy silážování kukuřice

TYROLOVÁ, Yvona. Principy silážování kukuřice. Úroda, 2018, roč. 66(9), s. 62-64. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz18198.pdf
Abstrakt

V příspěvku jsou popsány hlavní principy silážování kukuřice a funkce jednotlivých složek, které se přidávají do siláží pro vylepšení fermentačního procesu.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat