Proč preferovat ustájení telat ve venkovních individuálních boxech?

MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, ŠTÍPKOVÁ, Miloslava, JIROUTOVÁ, Pavlína, KNÍŽEK, Josef, PROCHÁZKA, David, KREJČOVÁ, Michaela a SLAVÍKOVÁ, Martina. Proč preferovat ustájení telat ve venkovních individuálních boxech?. Náš chov, 2018, roč. 78(9), s. 80-82. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz18125.pdf
Abstrakt

Cílem práce bylo zjistit vliv různého typu ustájení jaloviček na jejich následnou užitkovost. Sledování se uskutečnilo u jaloviček plemene holštýn v jednom chovu v průběhu 7 let. Jalovičky byly ustájeny jednak ve venkovních individuálních boxech (VIB) na venkovní ploše (94 jaloviček) a jednak v individuálních kotcích pod přístřeškem (IKP, 158 jaloviček). V průběhu pokusu byla zjišťována živá hmotnost při narození, při odstavu, v 6, 12 a 18 měsících věku. U telat byl také hodnocen zdravotní stav. U jalovic byl sledován věk při první inseminaci a počet inseminací nutných pro zabřeznutí. U prvotelek byl hodnocen věk při prvním otelení, dojivost, produkce tuku a bílkovin za normovanou laktaci včetně obsahu tuku a bílkovin v mléce. Získaná data byla vyhodnocena v programu SAS a Statistika (StatSoft). Jalovičky ustájené ve VIB měly nesignifikantně vyšší živou hmotnost v průběhu sledování. Vyšší výskyt průjmu a respiračních onemocnění, stejně tak i vyšší mortalita byly zjištěny u telat ustájených v IKP. Jalovice ustájené v průběhu odchovu ve VIB měly vyšší živou hmotnost a následně byly inseminovány dříve. Prvotelky ustájené v průběhu odchovu ve VIB dosahovaly signifikantně vyšší dojivost (P < 0,05) a produkci bílkovin (P < 0,01) v porovnání s prvotelkami ustájenými v průběhu odchovu v IKP.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníChov skotu, Technologie a technika chovu hospodářských zvířat