Produkce amoniaku a jeho inhibice aditiv při chovu prasnic

TOUFAR, Oldřich, DOLEJŠ, Jan a KNÍŽEK, Josef. Produkce amoniaku a jeho inhibice aditiv při chovu prasnic. Náš chov, 2005, roč. 65(12), s. 51-54. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz5237.pdf
Abstrakt

Autoři se pokusili experimentálně kvantifikovat stájový (primární) emisní limit pro vysokobřezí, rodící a kojící prasnice a určit účinnost aplikace aditiv na inhibici primární produkce amoniaku při chovu prasnic. Výsledky naznačují, že emisní faktory v nařízení vlády 353/2002 Sb. jsou pro kategorii prasnice březí neadekvátně vysoké. Autoři uvádějí vliv jednotlivých dávek aditiv na snížení primární produkce amoniaku a na zvýšení nákladů na chov prasat.

OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat