Produkce jatečného skotu

KVAPILÍK, Jindřich. Produkce jatečného skotu. In Chov skotu v ČR. Praha: Českomoravská společnost chovatelů, 2005, s. 25-35. ISBN 80-239-5109-2.
Kateg. publikaceMonografie; brožury; knihy; kapitoly v knize
Interní odkaz5078.pdf
Abstrakt

Hlavními faktory úspěšného výkrmu býků jsou přírůstky hmotnosti 1 kg a více na kus a den, optimální porážková hmotnost, minimalizace ztrát úhyny a nutnými porážkami, vysoká kvalita jatečných zvířat a zajištění odbytu. K tomu je nutná optimální výživa, dobrá práce ošetřovatelů a úsporné vynakládání nákladových položek a dosahování odpovídajících tržeb. Stimulem ke zvyšování jakosti je klasifikace SEUROP.

OdděleníChov skotu