Prostředek pro zamezení infekční schopnosti larev třetího stádia gastrointestinálních hlístic přežvýkavců

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY v.v.i. V UHŘÍNĚVSI a ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Prostředek pro zamezení infekční schopnosti larev třetího stádia gastrointestinálních hlístic přežvýkavců. Autoři: LANGROVÁ, Iva, VADLEJCH, Jaroslav, JANKOVSKÁ, Ivana, KUNC, Petr, KNÍŽKOVÁ, Ivana a KNÍŽEK, Josef.. Česká republika. Užitný vzor CZ 25089 U1. 2013-03-18.
Kateg. publikaceUžitný vzor, prototyp, právní norma, ověřená technologie
Interní odkaz13029.pdf
Abstrakt

Řešení se týká nového účinného prostředku pro zamezení infekční schopnosti larev třetího stádia gastrointestinálních hlístic přežvýkavců na bázi rostlinných extraktů.

ProjektEfektivní systém prevence parazitóz v chovu ovcí
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat