Prostředek pro zamezení infekční schopnosti larev třetího stádia gastrointestinálních hlístic přežvýkavců

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY v.v.i. V UHŘÍNĚVSI a ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Prostředek pro zamezení infekční schopnosti larev třetího stádia gastrointestinálních hlístic přežvýkavců. Autoři: LANGROVÁ, Iva, VADLEJCH, Jaroslav, JANKOVSKÁ, Ivana, KUNC, Petr, KNÍŽKOVÁ, Ivana a KNÍŽEK, Josef.. Česká republika. Užitný vzor CZ 25089 U1. 2013-03-18.
Kateg. publikaceUžitný vzor; prototyp; právní norma; ověřená technologie
Interní odkaz13029.pdf
Abstrakt

Řešení se týká nového účinného prostředku pro zamezení infekční schopnosti larev třetího stádia gastrointestinálních hlístic přežvýkavců na bázi rostlinných extraktů.

ProjektEfektivní systém prevence parazitóz v chovu ovcí
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat