Prototyp krmné směsi HUBERTIN

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Prototyp krmné směsi HUBERTIN. Autoři: LOUČKA, Radko.. Česká republika. Prototyp FV/VÚŽV/01/2018. 2018-06-26.
Kateg. publikaceUžitný vzor; prototyp; právní norma; ověřená technologie
Interní odkaz18070.pdf
Abstrakt

Receptura krmné směsi pro spárkatou zvěř HUBERTIN je charakteristická především tím, že obsahuje vedlejší produkty potravinářského průmyslu. Přidaná hodnota je ve vybalancovaném poměrném zastoupení těchto komponentů a v tom, že je to směs doplňková, tedy s možností přidání komponentů vlastních, levnějších, či lépe dostupných, konkrétně například obilovin nebo minerálních látek. Tím se také stává navržená krmná směs univerzální. Podmínkou jejího použití pro krmení zvířat je současně jejich neomezený přístup k pastvě či senu, vodě, případně k minerálním lizům.

ProjektZefektivnění systému výzkum – vývoj – inovace – transfer v oblasti živočišné výroby pro zlepšení konkurenceschopnosti agrárního sektoru
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat