Prvky precizního zemědělství v chovu hospodářských zvířat

LOUČKA, Radko., 2019 Prvky precizního zemědělství v chovu hospodářských zvířat. In Uspořádání semináře. Praha Uhříněves: Výzkumný ústasv živočišné výroby v.v.i., s. . ISSN
Kateg. publikaceUspořádání konference nebo workshopu; audiovizuální tvorba
Interní odkaz19158.pdf
Abstrakt

Preciznímu farmaření v živočišné výrobě se věnoval seminář, který 12. srpna 2019 uspořádal za podpory Ministerstva zemědělství při České technologické platformě pro zemědělství Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. (VÚŽV), ve spolupráci s ČZU Praha, Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v. v. i., a společnostmi NutriVet, s. r. o. a Linagri, s. r. o. Atraktivní téma přivedlo do zasedací místnosti VÚŽV více jak šedesátku odborníků, mezi nimiž nechybělo mnoho zahraničních hostů. V programu zazněly přednášky R. Loučky a F. Jančíka z VÚŽV v.v.i., M. Kroulíka z České zemědělské univerzity v Praze, L. Štůraly z firmy Linagri s.r.o., V. Jambora z firmy NutriVet s.r.o. a prof. Ch. Xu z Čínské univerzity v Pekingu.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat