První hodina novorozeného telete po komplikovaném porodu

DOLEŽAL, Oldřich a STANĚK, Stanislav. První hodina novorozeného telete po komplikovaném porodu. Náš chov, 2011, roč. 71(8), s. 66-68. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz11075.pdf
Abstrakt

V chovu skotu, a to zvláště v posledních letech zaznamenáváme určité pozitivní, ale také i negativní tendence. V současné době dochází kromě nárůstu hlavních produkčních chorob – mastitid, kulhání, špatné reprodukce, také k jinému jevu, který je stále více ve středu pozornosti našich i evropských chovatelů. Je to problém stále četnějších raných úhynů telat a stále vzrůstajícího podílu mrtvě narozených telat. Důležitá je včasná detekce komplikovaných porodů chovatelem, a to zvláště u rizikových zvířat (nakoupené jalovice, jalovice s neodpovídající hmotností, tělesným rámcem, krávy s metabolickými poruchami, s BCS pod 2,5 a nad 4 body apod.). V případě narození málo životaschopného telete jsou v článku popsány postupy jeho resuscitace a použití kyslíkové terapie u telat. Dále jsou specifikovaný postupy při péči o tele 1 hodinu po jeho narození (kontrola teploty, eliminace hypotermie, napojení mlezivem).

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat