Resistance of human odours to extremely high temperature as revealed by trained dogs

SANTARIOVÁ, M., PINC, L., BARTOŠ, Luděk, VYPLELOVÁ, P., GERNEŠ, J. a SEKYROVÁ, V. Resistance of human odours to extremely high temperature as revealed by trained dogs. Czech Journal of Animal Science, 2016, 61, 172-176. ISSN 1212-1819.
Kateg. publikaceVědecké publikace impaktované
Interní odkaz16030.pdf
ProjektRozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníEtologie