Ročenka - chov skotu v České republice

KVAPILÍK, Jindřich, BUCEK, Pavel a KUČERA, Josef. Ročenka - chov skotu v České republice. Praha: Českomoravská společnost chovatelů, a.s. a další, 2018, s. ISBN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz18167.pdf
Abstrakt

V roce 2017 dosáhl zisk rezortu zemědělství 21,3 mld. Kč, což je o 1,2 mld. Kč a 5,4 % méně než zisk dosažený v roce 2016. Na zemědělské produkci v běžných cenách ve výši 133 mld. Kč se 55,4 % podílela produkce rostlinná a 38,7 % produkce živočišná. V roce 2017 se meziročně snížila produkce rostlinná o 6,1 % a zvýšila se produkce živočišná o 13,0 %. Vyplacené dotace v roce 2017 o objemu přibližně 32,5 mld. Kč (meziroční nárůst o 6,1 %) byly o 11,2 mld. Kč a 52,5 % vyšší než zisk dosažený ve stejném roce. S produkcí 25,7 mld. Kč a podílem 50 % na živočišné produkci a 19 % na produkci zemědělského odvětví je hlavním odvětvím živočišné výroby mléko. Ročenka informuje čtenáře o výsledcích chovu skotu v ČR v roce 2017 s přihlédnutím k rokům minulým. Z výsledků a ukazatelů chovu skotu v ČR v roce 2017 lze poukázat na pozitivní a méně uspokojivé skutečnosti. Mezi pozitivní faktory patří např.: svědomitá a odpovědná práce ošetřovatelů, meziroční zvýšení dojivosti krav, zvýšení početních stavů krav bez tržní produkce mléka, dobrá jakost syrového mléka, aj. Mezi méně příznivé ukazatele je pak možno zařadit mírný pokles domácí spotřeby mléka, nízký podíl dojených krav s možností pobytu na pastvě, obtížné získávání pracovníků, variabilitu nákupních cen mléka, aj.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníChov skotu