Rozdíly ve stanovení živin vojtěšky chemicky a přenosným spektrometrem NIR (blízká infračervená oblast)

LOUČKA, Radko, JAMBOR, Václav, SYNKOVÁ, H., NEDĚLNÍK, Jan, LANG, Jaroslav, JANČÍK, Filip a HOMOLKA, Petr. Rozdíly ve stanovení živin vojtěšky chemicky a přenosným spektrometrem NIR (blízká infračervená oblast). Úroda, 2023, roč. 2023(12, vědecká příloha), s. 405-408. ISSN 0139-6013.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz23156.pdf
Abstrakt

Cílem výzkumu bylo pro čerstvou a zavadlou vojtěšku odrůd Morava a Holyna získat podklady pro kalibraci přenosných přístrojů NIR (v blízké infračervené oblasti). Pokus proběhl v pěti po sobě jdoucích letech (2018–2022). Do statistického hodnocení bylo zahrnuto celkem 108 vzorků vojtěšky z chemické analýzy a 1080 vzorků z přenosného spektroskopu AgriNIR. Chemickou analýzou byly oproti stanovení spektroskopem NIR stanoveny vyšší obsahy sušiny (o 9 g/kg suš.), acido detergentní vlákniny (ADF) (o 10,2 g/kg suš.) a popelovin (2,2 g/kg suš.) a nižší N-látky (o 11,2 g/kg suš.). U čerstvé vojtěšky byly při chemické analýze nižší N-látky a vyšší ADF než spektroskopií NIR. U zavadlé vojtěšky byly po chemické analýze nižší N-látky a vyšší neutrálně detergentní vláknina a popeloviny než spektroskopií NIR. Rozdíl mezi odrůdami byl pouze v obsahu popelovin u odrůdy Morava, byl vyšší u analýzy chemickou cestou než metodou NIRS.

ProjektAplikace precizního zemědělství v celém procesu od výroby siláží až po krmení skotu, Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat