Rozšíření možností faremní kontroly úrovně kolostrální imunity telat

VÝZKUMNÝ ÚSTAV VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ, v.v.i., BRNO a VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Rozšíření možností faremní kontroly úrovně kolostrální imunity telat. Autoři: ŠLOSÁRKOVÁ, Soňa, STANĚK, Stanislav, FLEISCHER, Petr, PECHOVÁ, Alena a NEJEDLÁ, Eliška.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-88233-10-7. 2017-11-30.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz17203.pdf
Abstrakt

Metodika, určená pro chovatele a ošetřovatele dojeného skotu a pro jejich poradce, si klade za cíl rozšířit znalosti o aktuálních možnostech, jak lze přímo na farmě ověřovat množství kolostrálních protilátek v séru. Dalším cílem je zavést tyto techniky do rutinní faremní praxe. Metodika shrnuje poznatky o faktorech ovlivňujících kolostrální imunitu (kvalita a objem přijatého mleziva, bakteriální kontaminace, způsob a doba podání mleziva apd.), vysvětluje problém selhání pasivního přenosu imunity (SPPI) a následně představuje možnosti ověřování dosažené kolostrální imunity (odběry krve a separace séra, přímé a nepřímé stanovení obsahu imunoglobulinů jak laboratorně, tak praktickým jednoduchým přístrojem refraktometrem, který lze k tomuto účelu denně používat přímo v provozu). Další kapitola se podrobně věnuje možnostem vyhodnocování výsledků na úrovni jednotlivého telete i na úrovni celého stáda. Navrhované rutinní používání univerzálního refraktometru se stupnicí Brix ke kontrole imunitní vybavenosti telat je v ČR novým postupem. Z ekonomického vyhodnocení vyplývá, že uplatnění popsaného postupu s sebou může přinášet vysoký pozitivní finanční efekt. Metodika rovněž obsahuje názornou obrazovou přílohu,  jak kontrolovat kolostrální imunitu telat krok za krokem, včetně vyhodnocování.

ProjektKomplexní řízení mlezivové výživy telat a její zlepšování jako přirozený nástroj k podpoře zdraví telat, tlumení nákaz a snížení potřeby antibiotik, Rozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
Ke stažení 17203
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat