Screeningová analýza výkalů - významný zdroj informací

NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a JAROLÍMKOVÁ, Alžběta. Screeningová analýza výkalů - významný zdroj informací. Náš chov, 2018, roč. 78(9), s. 85-88. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz18124.pdf
Abstrakt

Práce je zaměřena na zpracování přehledu možností využití jednoduchého screeningového hodnocení výkalů skotu jako nedílné součásti analýzy zdravotního stavu stáda dojeného skotu včetně návrhu jednoduchého systému hodnocení vybraných ukazatelů výkalů skotu (množství, konzistence, složení, zápach, barva) a interpretace nálezů.

ProjektVytvoření systému hodnocení biosecurity, welfare a zdraví hospodářských zvířat pro produkci zdravotně nezávadných surovin a potravin živočišného původu, Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat