SheepBam

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. SheepBam. Autoři: VALIŠ, Karel, KYSELOVÁ, Jitka a SZTANKÓOVÁ, Zuzana.. Česká republika. Software . 2024-03-15.
Kateg. publikaceUžitný vzor; prototyp; právní norma; ověřená technologie
Interní odkaz24024
Abstrakt

Bash command-line toolkit for the generation of compressed reference-aligned .bam files through the Burrows-Wheeler transform. Single-nucleotide Polymorphism (SNP) calling and indels view utilizing long-range amplicons Next-Generation Sequencing (NGS) data originated from the sheep genomic DNA.

ProjektŘešení problematiky výskytu bakteriálních, protozoárních a virových zoonotických agens v chovech malých přežvýkavců, Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace