Silážní hybridy kukuřice a kvalita sklizně mají vliv na užitkovost dojnic

JANČÍK, Filip., 2022 Silážní hybridy kukuřice a kvalita sklizně mají vliv na užitkovost dojnic. In Přednáška na ONLINE SYMPOZIU CORTEVA/PIONEER 2022. TV Zemědělec: Profipress, s. . ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz22165.pdf
Abstrakt

Přednáška s názvem „Silážní hybridy kukuřice a kvalita sklizně mají vliv na užitkovost dojnic“, byla uvedena na online sympoziu ke kukuřici dne 12. 10. 2022 v sídle Strategie TV Zemědělec. Byly předneseny výhody a nevýhody různých typů kukuřičných hybridů s ohledem na vliv v trávicí soustavě přežvýkavců, zejména dojnic. Dále byl zdůrazněn velmi výrazný vliv různých typů a kvality zpracování kukuřice na stravitelnost zejména škrobu a buněčné stěny s ohledem na produkční potenciál u dojnic.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat