Silážování kukuřice s využitím vybraných silážních přípravků

LOUČKA, Radko, TYROLOVÁ, Yvona, VÝBORNÁ, Alena, JANČÍK, Filip, KUBELKOVÁ, Petra, KOUKOLOVÁ, Veronika a HOMOLKA, Petr. Silážování kukuřice s využitím vybraných silážních přípravků. Krmivářství, 2021, roč. 25(3), s. 41-44. ISSN 1212-9992.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz21048.pdf
Abstrakt

Cílem pokusu bylo posoudit vliv vybraných silážních přípravků na kvalitu fermentace a aerobní stabilitu kukuřičné siláže. U siláže s přípravkem, obsahujícím kromě Lactobacillus plantarum i L. buchneri se ve srovnání s kontrolou bez silážního přípravku snížil poměr kyseliny mléčné ku těkavým mastným kyselinám na 0,56 z 0,6. Díky nižším ztrátám hmotnosti siláže aerobní degradací (5,4 %) byly celkové ztráty nižší (11,6 %), než u kontroly (13 %). Nejnižší celkové ztráty hmotnosti (mezi 9 a 10 %) byly zjištěny u siláží s přípravky, složenými z několika solí kyselin. Použití silážních přípravků (biologických, chemických, a kombinovaných) významně nezlepšilo ukazatele kvality výsledku fermentace ve srovnání s kontrolními vzorky siláže bez přípravku.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat