Silážování lupiny bílé

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Silážování lupiny bílé. Autoři: TYROLOVÁ, Yvona a VÝBORNÁ, Alena.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-040-6. 2009-10-21.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Počet stran26
Interní odkaz9146.pdf
Abstrakt

Lupina se v posledních několika letech stává známější i na našich polích. Je to hlavně z důvodu vysokého obsahu dusíkatých látek v semeni. Experimentálně bylo odzkoušeno, jakým způsobem je možné rostliny lupiny silážovat. V metodice jsou uvedeny výsledky fermentačního procesu senážování lupiny bílé, a to jak bez použití konzervantů, tak i s biologickým a chemickým konzervantem.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
Ke stažení 9146
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat