Silážování vojtěšky s různou délkou řezanky

LOUČKA, Radko, VÝBORNÁ, Alena, TYROLOVÁ, Yvona, JANČÍK, Filip; KUBELKOVÁ, Petra; KOUKOLOVÁ, Veronika a HOMOLKA, Petr. Silážování vojtěšky s různou délkou řezanky. Krmivářství, 2020, roč. 24(2), s. 32-36. ISSN 1212-9992.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz20032.pdf
Abstrakt

Cílem pokusu bylo hodnocení fermentace a aerobní stability siláží vojtěšky, sklízené o sušině asi 50 % s různou délkou řezanky (4 a 2 cm) za použití vybraných silážních přípravků, navíc s různou aplikační dávkou. Vojtěška fermentovala v pytlích, zahrabaných do silážované hmoty V průběhu fermentace a aerobní degradace byla kontinuálně měřena teplota s přesností 0,065 °C. Po dvou týdnech od uzavření sil teplota siláže, inokulované Lactobacillus plantarum MTD1 (ES), kulminovala na hodnotách 41 °C. Teplota siláže bez aditiva (KO) kulminovala o týden později. S postupem času teplota siláží klesala, ale rozdíl mezi variantou KO a ES se zvyšoval. U siláží s kratší řezankou bylo snížení teploty během fermentace ještě výraznější při použití aditiva v kombinaci dusitan sodný a Lactobacillus plantarum MTD1. Nejlepších ukazatelů kvality fermentačního procesu bylo dosaženo u siláží ES s kratší řezankou. Aerobní stabilita byla nejhorší u KO a s kratší řezankou (27 hodin).

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat