Skalpel s nastavitelnou hloubkou řezu

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Skalpel s nastavitelnou hloubkou řezu. Autoři: DANĚK, Petr a ROZKOT, Miroslav.. Česká republika. Patentový spis CZ 306374 B6. 2016-11-16.
Kateg. publikacePatenty
Interní odkaz16211.pdf
Abstrakt

Řešení se týká skalpelu, který je charakterizován tím, že jeho břit (1) je opatřen krytem (2), který je připevněn aretačním šroubem (4) k držáku (3), který je spojen s břitem (1). Kryt (2) je posuvný a u pracovní části břitu (1) je opatřen vodicím lemem (5), přičemž držák (3) je opatřen ryskami (6). Skalpel umožňuje přesnou a pravidelnou hloubku a sklon po celý řez a případně i lze tento řez přesně opakovat.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníChov prasat