Sonda a primer pro detekci genetického polymorfismu ovčího booroola genu

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Sonda a primer pro detekci genetického polymorfismu ovčího booroola genu. Autoři: CZERNEKOVÁ, Vladimíra, KOTT, Tomáš, MILERSKI, Michal a SZTANKÓOVÁ, Zuzana.. Česká republika. Užitný vzor CZ 22831 U1. 2011-10-24.
Kateg. publikaceUžitný vzor; prototyp; právní norma; ověřená technologie
Interní odkaz11114.pdf
Abstrakt

Řešení se týká sondy a primeru pro detekci genetického polymorfismu ovčího booroola genu (FecB) polymerázovou řetězovou reakcí v reálném čase (real time PCR) s použitím nových hybridizačních sond a nových primerů.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat