Souhrnný selekční index pro býky holštýnského skotu

ŠAFUS, Petr. Souhrnný selekční index pro býky holštýnského skotu. Náš chov, 2010, roč. 70(1), s. 60-61. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz10008.pdf
Abstrakt

V roce 2008 byl aktualizován souhrnný selekční index pro býky holštýnského skotu v České republice. Do indexu byly kombinovány dílčí plemenné hodnoty vlastností mléčné produkce, plodnosti a zevnějšku. Poměr podílu na genetickém zisku vlastností mléka, plodnosti a druhotných vlastností byl 91:7:2.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat