Správná chovatelská praxe . Rutinní postupy při zacházení s dojnicemi

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Správná chovatelská praxe . Rutinní postupy při zacházení s dojnicemi. Autoři: STANĚK, Stanislav a KOSOVÁ, Martina.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-032-1. 2009-12-07.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Počet stran19
Interní odkaz9173.pdf
Abstrakt

Cílem metodiky je umožnit chovateli seznámit se s osvědčenými metodami, resp. rutinami šetrnými k chovaným dojnicím, které přispívají ke zvýšení bezpečnosti krav i ošetřovatele, eliminaci případných stresových a rizikových situací a k minimalizaci ztrát produkce v důsledku stresových situací. Pro praktické hodnocení kvality a úrovně ošetřovatelské péče u dojnic je v metodice uveden tzv. „PŘIBLIŽOVACÍ TEST“, který hodnotí úroveň sociálně-etologických vazeb mezi chovatelem a dojnicí a úroveň faremního managementu a welfare. V metodice jsou dále popsány postupy při zvedání ležících zvířat, způsoby fixace hlavy, předních a zadních končetin, postupy při celkové fixaci krav za využití fixačních boxů a klecí apod. V závěru metodiky jsou uvedena praktická doporučení pro praxi a zakázané postupy při zacházení s dojnicemi.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
Ke stažení 9173
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat