Srovnání produkce, soběstačnosti a ekonomiky chovu dojnic napříč státy EU

SYRŮČEK, Jan., 2023 Srovnání produkce, soběstačnosti a ekonomiky chovu dojnic napříč státy EU. In Farmářský den Velká Chyška. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., s. 9-15. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz23149.pdf
Abstrakt

Nejvyšší produkce kravského mléka je každoročně v Asii a na pomyslné druhé pozici je Evropa, jejichž státy se podílí zhruba 30 % na roční světové produkci mléka. A podíl 27 států EU na světové produkci kravského mléka je zhruba pětinový. Oproti nemalému podílu na světové produkci, je však ve státech EU chováno pouze 7 % stavů dojených krav na světě. Důvodem je vysoká průměrná dojivost ve většině států EU. Na rozdíl od celosvětového vývoje se v EU však v posledních letech stavy dojnic snižovaly a růst produkce mléka byl dán růstem průměrné užitkovosti dojnic. Mezi členskými státy EU existují rozdíly v intenzitě chovu, produkci mléka, v soběstačnosti a samozřejmě i v ekonomických výsledcích. ČR vyniká mezi členskými státy nadprůměrnou dojivostí krav, která patří mezi nejvyšší nejen v EU, ale také celosvětově. Produkce mléka na hektar zemědělské půdy je u nás na srovnatelné úrovni jako průměr EU, výrazně více činí produkce v Nizozemí. V Nizozemí je rovněž nejvyšší intenzita chovu skotu, která v EU a v ČR je 46 a 39 kusů na 100 hektarů zemědělské půdy. EU a ČR je v produkci mléka soběstačná. Ze šetření FADN vyplývají nižší náklady podniků s produkcí mléka na hektar v ČR oproti průměru EU.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníChov skotu