Srovnání výskytu klinických mastitid u dojnic dvou plemen

FLEISCHER, Petr, PECHOVÁ, Alena, ŠLOSÁRKOVÁ, Soňa, KAŠNÁ, Eva a ZAVADILOVÁ, Ludmila. Srovnání výskytu klinických mastitid u dojnic dvou plemen. Náš chov, 2019, roč. 79(9), s. 30-34. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz19120.pdf
Abstrakt

Jednorázový celorepublikový sběr ročních dat o zdraví dojnic byl využit pro srovnání nahlášeného výskytu klinických mastitid u dojnic českého strakatého plemene (C) a u holštýnských krav (H). Po editaci dat bylo k dispozici 65 tisíc laktací C a 111 tisíc laktací H. Hodnocen byl jen výskyt první klinické mastitidy v laktací („mastitida“) s ohledem na pořadí a dny laktace. H měly celkově více laktací s mastitidou (C 19,1; H 22,2 %, p < 0,001) a totéž platilo, s výjimkou první laktace, v jednotlivých vyšších pořadích laktace (2, 3, 4, > 5). Proti očekávání měly C prvotelky více mastitid zejména v prvním a ještě i v druhém měsíci laktace (1. měsíc: C 8,3; H 7,1 %, p < 0,001; 2. měsíc: C 2,0; H 1,8 %, p < 0,05). Vyzdvižena je potřeba lepších chovatelských podmínek, především pro mladé plemenice, před otelením a v prvních týdnech laktace - hlavně v C chovech.

ProjektVýzkum postupů šlechtění dojeného skotu s cílem zvýšit odolnost k nemocem využitím genomických plemenných hodnot, rozvoje systému sběru, Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat