Stanovení správné silážní zralosti

LOUČKA, Radko. Stanovení správné silážní zralosti. Zemědělec, 2023, roč. 2023(34), s. 14-16. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz23155.pdf
Abstrakt

Stanovit správný čas sklizně kukuřice je velmi důležité. Stávající systémy odhadu silážní zralosti hybridů kukuřice jsou velmi orientačním ukazatelem. Kukuřice je sice lehce silážovatelná, ale maximální výnos sušiny a živin lze u ní dosáhnout, jen když je sklizena v pravý čas a správným způsobem. Ten pravý čas nastává v době, kdy má celá rostlina obsah sušiny mezi 30 a 35 % a v rostlině je ještě dostatek vodorozpustných cukrů (WSC). Jakmile se sušina rostliny přehoupne přes 30 %, dramaticky klesá obsah WSC a v zrnech se rychle tvoří škrob. Ideální doba pro sklizeň nastává, když je součet obsahu WSC a škrobu nejvyšší. Výborná silážovatelnost kukuřice je zachována, pokud se při sklizni vytvoří rychle anaerobní podmínky a udrží se nízká pufrační schopnost (do siláže se nedostanou nečistoty). Silážní zralost dr. Mitrík doporučuje definovat kalendářním dnem, ve kterém je dosaženo v celých rostlinách obsahu sušiny 30 %. Optimální dobu sklizně (sklizňové okno) je třeba určit u jednotlivých hybridů na základě monitoringu vývoje obsahu sušiny, vodorozpustných cukrů a škrobu. Hybridy je třeba začít sklízet postupně podle dosažené silážní zralosti.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat